Beta glucan: Một số công trình NCKH về tác dụng chữa bệnh

0

β-Glucan (Beta glucan) là một nhóm các chất xơ hoặc polysaccharide có hoạt tính sinh học từ các nguồn tự nhiên với ý nghĩa y học đã được chứng minh. β-Glucans được biết là có các hoạt động chống khối u, chống viêm, điều hòa miễn dịch,… Cụ thể được tổng hợp dưới đây.

Tác dụng điều hòa miễn dịch mạnh mẽ

Trích từ phần 3 của nghiễn cứu: Clinical and Physiological Perspectives of β-Glucans: The Past, Present, and Future

β-Glucans có các hoạt động điều biến miễn dịch mạnh mẽ, đã được chứng minh bằng in vitro, cũng như bằng các thử nghiệm lâm sàng trên động vật và người.

Các tác dụng điều hòa miễn dịch của Beta glucan được liệt kê trong Bảng 5Bảng 6 và Bảng 7

Đáp ứng kích thích miễn dịch chống nấm của β-1,3 poly-glucose ở bệnh nhân nhiễm Paracoccidioides brasiliensis đã được nghiên cứu bởi Meira et al. [ 155]. Đã quan sát thấy sự giảm đáng kể tốc độ lắng hồng cầu và nồng độ kháng thể trong huyết thanh; tuy nhiên, nồng độ huyết thanh cao hơn của yếu tố hoại tử khối u đã được quan sát thấy. Ngoài ra, bệnh nhân trong các nhóm điều trị sau phẫu thuật cho thấy phản ứng dương tính trong xét nghiệm da phytohemagglutinin, cũng như sự gia tăng tế bào lympho T CD4 + . Nghiên cứu này cho thấy rằng những bệnh nhân nhận được β-glucans có phản ứng mạnh hơn và thuận lợi hơn với liệu pháp.

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới và trên thường gặp ở trẻ em. β-Glucans đã được chứng minh là chất điều hòa miễn dịch tự nhiên để phòng ngừa và điều trị các rối loạn liên quan đến hô hấp. Vetvicka và cộng sự. đã nghiên cứu tác động của β-glucans có nguồn gốc từ nấm men (glucan # 300) ở trẻ em 8-12 tuổi, nam và nữ bị các vấn đề hô hấp mãn tính [ 164 ]. Đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể những thay đổi trong việc sản xuất CRP và lysozyme ở trẻ em và cải thiện nhiều hơn tình trạng sức khỏe chung của trẻ em. Vetvicka và các đồng nghiệp đã báo cáo sự gia tăng sản xuất IgM, IgA và IgG trong nước bọt, cũng như khả năng miễn dịch được kích thích mạnh ở trẻ em được nuôi bằng β-glucan (glucan # 300) bị rối loạn hô hấp mãn tính [ 165]. Sau đó, trong một nghiên cứu khác, họ đã báo cáo sự gia tăng đáng kể oxit nitric thở ra và sức chịu đựng thể chất từ ​​β-glucan đường uống ở trẻ bị rối loạn hô hấp mãn tính [ 166 ].

Richter và cộng sự. đã báo cáo tác dụng của việc uống men β-glucan ở trẻ 8-12 tuổi bị rối loạn hô hấp mãn tính [ 167 ]. Sự gia tăng đáng kể trong việc sản xuất CRP, lysozyme và calprotectin đã được quan sát thấy ở trẻ em được bổ sung β-glucan. Trong một nghiên cứu khác, Richter et al. đã báo cáo sự giảm mạnh nồng độ cortisol và cotinine trong nước bọt ở trẻ em được bổ sung men β-glucan [ 168 ]. Đã quan sát thấy sự giảm đáng kể các vấn đề lâm sàng của trẻ em bị rối loạn hô hấp mãn tính và tăng sức bền thể chất. Richter và các đồng nghiệp sau đó đã báo cáo tác động của việc bổ sung men β-glucan bằng đường uống đối với hoạt động thể chất và tình trạng miễn dịch của trẻ bị rối loạn hô hấp [ 169]. Một sự khác biệt đáng kể giữa trẻ em nam và trẻ em nữ về sức bền thể chất đã được quan sát thấy. Ngoài ra, đã quan sát thấy sự giảm đáng kể nồng độ oxit nitric thở ra và ổn định nồng độ IgA trong nước bọt. Các nghiên cứu này cho thấy rằng việc sử dụng men β-glucan (glucan # 300) trong thời gian ngắn có thể kích thích miễn dịch niêm mạc và điều chỉnh quá trình chuyển hóa năng lượng ở trẻ em mắc các vấn đề hô hấp mãn tính.

Xem thêm chi tiết tại: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618555/

Tác dụng chống khối u của Beta glucan

Tác dụng chống khối u của β-glucans, được chiết xuất từ ​​các nguồn khác nhau, đã được nghiên cứu rộng rãi trong ống nghiệm, cũng như trong các nghiên cứu in vivo trên động vật; tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng trên người hiếm khi được báo cáo. Tác dụng chống khối u của β-glucans được liệt kê trong ban 2bàn số 3 và Bảng 4

Xem thêm chi tiết tại: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618555/

Sự hiểu biết ngày càng cao về các cơ chế phức tạp đang hoạt động trong vi môi trường khối u (TME) đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển các chiến lược nhắm mục tiêu vào các tế bào miễn dịch trong TME. Các phương pháp trị liệu tạo ra phản ứng miễn dịch TME có tiềm năng rất lớn để thiết lập các biện pháp can thiệp ung thư hiệu quả. Một trong những biện pháp can thiệp như vậy là β-glucan, một hợp chất tự nhiên có tiềm năng kích thích miễn dịch và điều hòa miễn dịch từ lâu đã được coi là một liệu pháp chống ung thư quan trọng.

Xem thêm chi tiết tại: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6695648/

You might also like